Raport anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 2018

 Arhiva: 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010

____________________________________________________________________________________________________________

BULETINUL  INFORMATIV

al Parchetului de pe lângă CURTEA DE APEL ALBA IULIA

 

În aplicarea Legii nr. 544/2001 şi a Normelor metodologice de aplicare a legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, având în vedere cadrul legal conturat în sistemul unităţilor Ministerului Public prin Ordinul nr. 42/2002 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a compartimentelor de informare şi relaţii cu presa şi prin Ordinul nr. 6/2002 al Secţiei de cooperare internaţională, de informare publică şi relaţii cu presa, în executarea obligaţiilor cuprinse în art. 7 lit. „f” din Regulament, s-a întocmit prezentul Buletin informativ.

 

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCţIONAREA MINISTERULUI PUBLIC.

Activitatea Ministerului Public şi a parchetelor din subordine este reglementată de Constituţia României, de Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea nr. 303/2004 privind Statutul magistraţilor, care au abrogat la data de 29.09.2004 dispoziţiile Legii nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească republicată şi modificată, Legea nr. 54/1993 privind organizarea instanţelor şi parchetelor militare, O.U.G. nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie modificată şi aprobată prin Legea nr. 503/2002 şi Legea nr. 161/2003, modificată, Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi Regulamentul de ordine interioară a parchetelor aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2850 din data de 25.10.2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1087/23.11.2004.

 

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENŢE.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia îşi exercită competenţele legale în trei judeţe, având în subordine Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu şi unităţile de parchet ce funcţionează pe lângă judecătoriile din raza acestora.

Programul de lucru este zilnic, 800 – 1600 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), iar procurorii ce fac parte din Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia fac de serviciu la domiciliu, prin rotaţie, permanent, pentru orice situaţie în cazul în care procurorul desemnat să execute serviciul pe unitate sau organele de poliţie le solicită prezenţa sau opinia.

 

SURSE FINANCIARE, BUGET

 Începând cu data de 01.07.2005, conform art. 88 din legea nr. 304/2004, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a devenit ordonator secundar de credite şi are buget propriu.

Buget PCA Alba Iulia 2017. Bilanţ contabil PCA Alba Iulia 2017.

Arhiva: Buget 2016. Bilanţ contabil 2016.Buget 2015. Bilanţ contabil 2015.Buget 2014. Bilanţ contabil 2014. Buget 2013. Bilanţ contabil 2013. Buget 2012. Bilanţ contabil 2012. Buget 2010. Bilanţ contabil 2010. Buget 2009. Bilanţ contabil 2009. Buget 2008. Bilanţ contabil 2008.

 

PROGRAME ŞI STRATEGII PROPRII.

Ca strategie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia şi-a propus îmbunătăţirea permanentă a calităţii muncii în toate sectoarele de activitate şi eficientizarea colaborării cu organele de poliţie şi celelalte organe ale statului, transparenţă în limitele legale şi deschidere în comunicarea cu cetăţenii şi presa.

               

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC.

    Conform precizărilor cuprinse în Ordinul nr. 6/2002 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Public nu deţine documentele de interes public prevăzute de art. 7 pct. 7 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 42/2002 al Procurorului General.

 

MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI  PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ curtea de apel ALBA IULIA ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE.

Petiţionarii care se consideră lezaţi în dreptul de acces la informaţii de interes public au la dispoziţie modalităţile de contestare prevăzute în art.21 şi 22 din Legea 544/2001.

 

NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA

Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia este format din:

q       domnul Ilie NARIŢA - Procuror General

q       domnul Eugen FULOP -  Procuror General Adjunct

q       doamna Mihaela CHICEA – Procuror General Adjunct

q       doamna Anca FRĂCEA – Procuror şef secţie judiciară

q       domnul Nicolae PAȘTIU – Procuror

q        domnul Vasile LUHA - Procuror

q        doamna Liana BOER - Procuror

Purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a fost desemnat doamna procuror Chicea Mihaela Rodica.

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: doamna procuror Chicea Mihaela Rodica.

TELEFON:             0258/810964   0258/810278

FAX:                    0258/810291

 Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 Date cu privire la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

COORDONATELE DE CONTACT ALE PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA

 DENUMIRE:            Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

SEDIUL:                   Alba Iulia, I.C.Brătianu, nr. 2, judeţul ALBA

TELEFON:             0258/810964

FAX:                    0258/810291

 

 

 

 
     

 

   

  © Copyright 2006 PICCJ.